Zvukové soubory

 

Thomas Eissner - Palkovické Hůrky 2014 EGW - Prorok

1_Co_Bible_říká_o_proroctví 9_Kritici
1_Co_Bible_říká_o_proroctví otázky 10_otázky
2_Inspirace 11_Kritici1
2_Inspirace otázky 11_otazky
3_Znaky_Pravého_proroka 12_Kritici2
3_Znaky_Pravého_proroka otázky 12_Kritici2 otázky
4_Pravi_a_falešní_proroci_po_kanonu 13_Kritici3_a_otazky
4_Pravi_a_falešní_proroci_po_kanonu otázky  
5_Ellen_G_W  
5_Ellen_G_W otázky  
6_Historie  
6_Historie otázky  
7_Život_EGW  
8_Sobotní_kázáni_Zapomínání